Banner Banner footer

Giải pháp quản trị Doanh nghiệp toàn diện, đặc biệt cho ngành xây dựng

Thông tin là tài sản của Doanh nghiệp, nếu biết quản lý và vận hành đúng cách sẽ mang lại giá trị thực sự lớn cho Doanh nghiệp trong tương lai

Banner
Banner Banner footer

Để bạn hiểu hơn về Trixgo

Trixgo là nền tảng tiên phong trong ngành xây dựng trong việc tạo lập môi trường Cloud vừa có khả năng Quản trị doanh nghiệp, vừa có khả năng Quản lý dự án nhằm kết nối tất cả các Bên

Banner
Banner footer

Khách hàng của chúng tôi

Các doanh nghiệp, tổ chức đã, đang và sẽ tiến tới chuyên nghiệp khi lựa chọn đồng hành cùng Trixgo

Customer

Chủ đầu tư, Quản lý dự án

Kiểm soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án để đảm bảo dự án luôn được triển khai trong tiến độ và ngân sách được duyệt
Customer

Nhà thầu

Quản lý chính xác ngân sách dự án và xem xét được các quyết định sử dụng chi phí ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận của dự án trong suốt quá trình triển khai cho tới khi kết thúc
Customer

Đơn vị tư vấn

Quản lý năng suất làm việc của nhân sự, yếu tố cốt lõi để giúp doanh nghiệp tư vấn thành công
Banner footer

Sản phẩm của chúng tôi

Chuyên biệt cho ngành xây dựng, giúp các doanh nghiệp luôn kiểm soát được rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận

Banner
Product

Quản lý công việc, tiến độ và trao đổi thông tin

Product

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ

Product

Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán

Hãy trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi!

Thành công không dành cho sự trì hoãn, những gì bạn cần làm là trải nghiệm và cảm nhận những gì Trixgo nói