Banner

Trang chủ

Nhà thầu thi công

Nhà thầu thi công

Author admin

Quản lý ngân sách, kiểm soát quản lý chi phí là sự sống còn đối với các Doanh nghiệp xây lắp. Tuy nhiên phần lớn các Doanh nghiệp xây lắp đều thiếu phương pháp Quản lý chi phí bài bản và thường làm theo kinh nghiệm. Kết quả dẫn đến tình trạng công trình/hạng mục công trình làm xong mới biết bị thua lỗ và nhận về trái đắng.

Capture.PNG

Hình 1-Cách thức quản lý chi phí cho doanh nghiệp xây lắp trên nền tảng Trixgo

TT

Nội dung

Lợi ích

Cách làm thông thường

Khi áp dụng hệ thống

1

Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí

 

 

 

 

 

Hạn chế tối đa rủi ro và tối đa hoá lợi nhuận (luôn đi trước rủi ro)

Kiểm soát theo kinh nghiệm

Kiểm soát theo ngân sách được duyệt

 

 

Kết hợp 3 trong 1 (kế toán, quản lý hợp đồng, ngân sách) từ đó tiết kiệm tối đa chi phí cho công tác quản lý và cập nhật thông tin

Không nhất quán dữ liệu, lặp lại công sức các bộ phận mà thông tin vẫn không chính xác Nhất quán dữ liệu, thông tin thông suốt. Mỗi dữ liệu chỉ do 1 bộ phận cập nhật

 

 

Quản lý được toàn bộ các yêu cầu từ công trường (cấp vật tư, tạm ứng, chi tiền,..) và biết được tình trạng để các bộ phận cùng tập trung/phối hợp xử lý Mất nhiều thời gian đi lại, chi phí in ấn, thời gian chờ đợi (7-10 ngày cho một xử lý) Nhanh chóng xử lý vấn đề (1-2 ngày)

2

Quản lý chào giá của tổ đội, thầu phụ, nhà cung cấp

     

 

 

Nhanh chóng tổng hợp được về tình trạng giá chào của các đơn vị, qua đó chọn được đơn vị năng lực và giá phù hợp

Mất nhiều thời gian xử lý Nhanh chóng so sánh giá, đánh giá năng lực các đơn vị

 

 

Tích lũy được dữ liệu về giá, tối ưu được nguồn lực đấu thầu và tăng được khả năng cạnh tranh khi tham dự thầu

Mất nhiều thời gian tổng hợp Dữ liệu tích lũy sẵn theo trục thời gian

3

Quản lý thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

Luôn theo dõi được công nợ các hợp đồng:

  • Giá trị đã tạm ứng;
  • Giá trị đã thực hiện;
  • Giá trị mà Chủ đầu tư đã thanh toán;
  • Giá trị còn lại mà Chủ đầu tư phải thanh toán;
  • Kế hoạch thanh toán tiếp theo.
  Chủ động được kế hoạch tài chính

 

 

Luôn chủ động được kế hoạch tài chính của các hợp đồng, từ đó chủ động được tài chính của cả Doanh nghiệp:

  • Kế hoạch theo tuần;
  • Kế hoạch theo tháng;
  • Kế hoạch theo năm;
  • Kế hoạch tổng thể cho dự án.
  Phân tích được chính xác dòng tiền thu, chi của dự án để đảm bảo việc triển khai dự án thành công

 

Hãy trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi!

Thành công không dành cho sự trì hoãn, những gì bạn cần làm là trải nghiệm và cảm nhận những gì Trixgo nói