Banner

Trang chủ

Nhà thầu

Nhà thầu

Author admin

TT

Nội dung

Cách triển khai thông thường

Cách triển khai với Trixgo

1

Quản lý ngân sách/chi phí

   
 

Quản lý chính xác ngân sách dự án và xem xét được các quyết định sử dụng chi phí ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận của dự án trong suốt quá trình triển khai cho tới khi kết thúc

Khó kiểm soát ngân sách

Luôn kiểm soát được ngân sách trong từng giai đoạn thực hiện

 

Hạn chế tối đa rủi ro và tối đa hoá lợi nhuận

Đi sau rủi ro

Luôn đi trước rủi ro

 

Thiết lập và đồng bộ hóa định mức thi công/chi phí cho các dự án

Không nhất quán giữa các dự án

Nhất quán giữa các dự án và dễ kiểm soát

 

Tổng hợp vật tư/nguồn lực phục vụ kế hoạch và công tác cung ứng theo giai đoạn

Khó kiểm soát do dữ liệu phân mảnh

Luôn kiểm soát do đồng bộ hóa dữ liệu

 

Ghi nhận vào báo cáo ngân sách tại thời điểm duyệt thanh toán

Mất nhiều thời gian do phải tổng hợp số liệu từ nhiều bộ phận

Số liệu luôn cập nhật và liên thông theo thời gian thực

 

Hiển thị các căn cứ phê duyệt khi ra quyết định thanh toán

Mất thời gian tính toán, kiểm tra đối chiếu

Số liệu luôn có sẵn và tự động phân tích

 

Dự báo được ngân sách và lợi nhuận của dự án cho tới khi kết thúc

Tốn thời gian công sức

Nhanh chóng cập nhật và ra được báo cáo dự đoán

 

Cảnh báo rủi ro về thay đổi ngân sách dự án; đưa giải pháp kịp thời để kiểm soát được lợi nhuận dự án

Cảnh báo muộn hoặc gặp rủi ro mới biết

Cảnh báo sớm, luôn phát hiện rủi ro kịp thời

 

Quản lý tất cả nguyên nhân phát sinh và tổng các chi phí phát sinh

Khó tổng kết và đánh giá

Luôn cập nhật và đánh giá được theo các phân loại

 

Quản lý toàn bộ các yêu cầu thông tin, yêu cầu phê duyệt của dự án kèm theo trạng thái tương ứng

Thông tin chồng chéo, khó kiểm soát các điểm tắc nghẽn

Luôn kiểm soát được các ách tắc và biết chính xác đang ách tắc ở đâu

 

Quản lý công tác thanh toán/quyết toán và theo dõi công nợ với Chủ đầu tư

Bị động khâu tổng hợp số liệu

Luôn chủ động báo cáo tổng hợp để dễ dàng ra quyết định

 

Quản lý toàn bộ công tác thực hiện của nhà thầu phụ/tổ đội/nhà cung cấp kèm theo tình trạng công nợ tương ứng

Bị động khâu tổng hợp số liệu

Luôn chủ động báo cáo tổng hợp để dễ dàng ra quyết định

 

Quản lý kế hoạch dòng tiền thu, chi cho dự án

Mất thời gian tổng hợp từ bộ phận quản lý chi phí và kế toán Số liệu có sẵn từ các bộ phận để tổng hợp kế hoạch dòng tiền

 

Hãy trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi!

Thành công không dành cho sự trì hoãn, những gì bạn cần làm là trải nghiệm và cảm nhận những gì Trixgo nói