Banner

Trang chủ

Đơn vị tư vấn

Đơn vị tư vấn

Author admin

Hiệu suất làm việc của nhân sự luôn là bài toán đau đầu với các Đơn vị tư vấn. Quản lý nhân sự để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Doanh nghiệp tư vấn luôn là bài toán khó và nan giải. Phần lớn doanh nghiệp bị phụ thuộc nhiều vào nhân sự và rất khó khăn trong việc mở rộng, phát triển quy mô.

Frame 75 (1).png

Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp cận/triển khai cho các Doanh nghiệp tư vấn, Trixgo đã phát triển các giải pháp dành riêng cho lĩnh vực này.

TT

Nội dung

Lợi ích

Cách làm thông thường

Khi áp dụng hệ thống

1

Quản lý công việc

 

 

 

 

 

Khai thác tối đa khả năng triển khai công việc của tất cả cán bộ từ văn phòng cho tới các dự án/công trình

 

 

 

 

Từng cán bộ luôn tự chủ động quản lý và phân loại được các công việc liên quan tới mình

   

 

 

Quản lý được tổng thể các mốc công việc quan trọng với bộ phận quản lý và các mốc quan trọng tại các dự án/hợp đồng    

 

 

Quản lý được hình ảnh thi công/triển khai hàng ngày tại các Dự án    

 

 

Đánh giá được chính xác năng lực cán bộ để có phương án sử dụng nguồn lực hợp lý    

2

Quản lý hợp đồng

     

 

 

Quản lý chính xác ngân sách Hợp đồng và xem xét được các quyết định sử dụng chi phí ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận trong suốt quá trình triển khai cho tới khi kết thúc    

 

 

Phân loại được các chỉ số (doanh thu, sản lượng, tiền về, công nợ) theo các lĩnh vực hoạt động để xác định được chính xác hướng đi/đối tác hiệu quả     

 

 

Nhanh chóng biết được khả năng đáp ứng về năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp khi tham dự thầu    

3

Quản lý hồ sơ nhân sự

     

 

 

Giảm thiểu tối đa thời gian cho công tác chuẩn bị hồ sơ dự thầu    

 

 

Nhanh chóng biết được khả năng đáp ứng về nhân sự khi tham gia dự thầu    

 

 

Nhanh chóng kết xuất CV nhân sự để tham dự thầu    

4

Quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ

     

 

 

Tập trung và lưu giữ được toàn bộ hồ sơ, văn bản trong nội bộ công ty và cả các dự án bao gồm cả bản cứng và bản mềm    

 

 

Nhanh chóng tra cứu/tìm kiếm được hồ sơ bản cứng/bản mềm/kèm theo địa chỉ lưu trữ khi cần    

 

 

Nhanh in ấn được toàn bộ danh mục hồ sơ để bàn giao cho các bên/bộ phận liên quan    

 

Hãy trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi!

Thành công không dành cho sự trì hoãn, những gì bạn cần làm là trải nghiệm và cảm nhận những gì Trixgo nói