Banner

Trang chủ

Đơn vị tư vấn

Đơn vị tư vấn

Author admin

TT

Nội dung

Cách triển khai thông thường

Cách triển khai với Trixgo

1

Quản lý nhân sự và công việc

   
 

Quản lý tổng thể các công việc/tiến độ quan trọng của các dự án/hợp đồng

Khó kiểm soát tổng thể

Kiểm soát được tổng thể

 

Quản lý toàn bộ công việc theo quy trình phối hợp giữa các phòng ban

Việc phối hợp thường bị rối và không phân định được rõ ràng

Phân định công việc rõ ràng và phối hợp nhịp nhàng

 

Lưu trữ toàn bộ sản phẩm trong quá trình làm việc

Sản phẩm bị thất thoát và khó lưu trữ đồng bộ

Tập trung toàn bộ sản phẩm và đồng bộ hóa lưu trữ

 

Giúp cán bộ chủ động quản lý và phân loại các công việc liên quan

Cán bộ khó khăn kiểm soát khi nhiều việc

Cán bộ dễ dàng kiểm soát khi nhiều việc

 

Đánh giá chính xác năng lực cán bộ để có phương án sử dụng nguồn lực hợp lý

Đánh giá theo cảm tính

Đánh giá theo số liệu phân tích

 

Kết xuất báo cáo đa chiều theo từng nhu cầu khác nhau

Khó khăn khi kết xuất báo cáo để đánh giá

Dễ dàng kết xuất báo cáo bất kỳ khi nào

Hãy trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi!

Thành công không dành cho sự trì hoãn, những gì bạn cần làm là trải nghiệm và cảm nhận những gì Trixgo nói