Banner

Trang chủ

Chủ đầu tư, Quản lý dự án

Chủ đầu tư, Quản lý dự án

Author admin

TT

Nội dung

Cách triển khai thông thường

Cách triển khai với Trixgo

1

Tổ chức lựa chọn nhà thầu

 

 

 

Minh bạch thông tin và giúp Chủ đầu tư chọn được đúng Nhà thầu cần chọn với mức chi phí hợp lý

 

 

 

Giảm 2/3 thời gian quá trình lựa chọn Nhà thầu so với cách làm thông thường

45-60 ngày

15-20 ngày

 

Tiết kiệm 50% chi phí các Bên liên quan tới tổ chức lựa chọn Nhà thầu

100%

50%

2

Tổ chức trao đổi và quản lý thông tin

 

 

 

Kết nối được tất cả các Bên tham gia vào dự án và Nhất quán cách thức làm việc

 

Kiểm soát kết nối, tránh bị rối loạn thông tin

 

Luôn luôn phát hiện được các điểm nóng của Dự án và kịp thời xử lý

 

Kiểm soát được các rủi ro quan trọng

 

Giảm 80% thời gian hội họp trực tiếp của các Bên thông qua việc trao đổi trên hệ thống

100%

20%

 

Giảm tối đa thời gian xử lý các việc liên quan tới trình duyệt

5-7 ngày

2-3 ngày

 

Giảm 60% chi phí in ấn, đi lại từ việc trình duyệt các Bên

100%

40%

3

Tổ chức quản lý văn bản, hồ sơ

 

 

 

Lưu trữ được toàn bộ hồ sơ bản mềm, bản cứng của Dự án và có thể truy xuất bất kỳ khi nào (trên Cloud, tại các thiết bị lưu trữ hồ sơ bản cứng)

 

Số hóa Dự án

 

Không sợ bị mất/thất lạc hồ sơ khi phải bàn giao cho các Bên trong, sau khi dự án kết thúc (Cục giám định, vận hành tòa nhà,…)

 

Kiểm soát rủi ro

 

Tiết kiệm tối đa thời gian tra cứu thông tin của các Bên nhờ việc khai thác thông tin có sẵn (tăng tốc độ tra cứu)

Qua 5 bước mới lấy được hồ sơ

Chỉ cần 1 bước

 

Nhanh chóng bàn giao được hồ sơ cho các Bên/khi Dự án kết thúc. Thời gian bàn giao hồ sơ không quá 3 ngày, thay vì 1-2 tháng so với cách quản lý truyền thống

45-60 ngày bàn giao

1-3 ngày bàn giao

4

Tổ chức quản lý ngân sách

 

 

 

Luôn chủ động trong việc kiểm soát thông tin ngân sách của dự án:

Tổng ngân sách dự án;

Ngân sách đã chi;

Ngân sách còn lại;

Ngân sách phát sinh: nguyên nhân và cách ngăn chặn.

 

Kiểm soát rủi ro về chi phí trong từng bước triển khai của Dự án

 

Luôn theo dõi được công nợ với các gói thầu:

Giá trị đã tạm ứng;

Giá trị nhà thầu đã thực hiện;

Giá trị mà Chủ đầu tư đã thanh toán;

Giá trị còn lại mà Chủ đầu tư phải thanh toán;

Kế hoạch thanh toán tiếp theo.

 

Chủ động được kế hoạch tài chính, nâng khả năng thành công của dự án lên mức cao nhất

 

Luôn chủ động được kế hoạch tài chính của dự án để Chủ đầu tư chuẩn bị nguồn tài chính cho phù hợp:

Kế hoạch theo tuần;

Kế hoạch theo tháng;

Kế hoạch theo năm;

Kế hoạch tổng thể cho dự án.

 

Phân tích được chính xác dòng tiền thu, chi của dự án để đảm bảo việc triển khai dự án thành công

4

Tổ chức quản lý hợp đồng, thanh toán và quyết toán cho dự án

 

 

 

Tiết kiệm 80% thời gian xử lý/kiểm soát hồ sơ so với cách làm truyền thống

100% thời gian xử lý

20% thời gian xử lý

 

Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ các đợt thanh toán cho các gói thầu (nhà thầu thi công xong chỉ sau 3-5 ngày là hoàn tất toàn bộ hồ sơ thanh toán) => tiền về đúng thời điểm

20-30 ngày để hoàn tất hồ sơ thanh toán

3-5 ngày để hoàn tất hồ sơ thanh toán

5

Bàn giao tài liệu dự án sau khi kết thúc

 

 

 

Toàn bộ thông tin Dự án sẽ được bàn giao lại cho Chủ đầu tư và là tài sản của Chủ đầu tư để sử dụng cho mục đích khai thác về lâu dài (bàn giao các bên, bàn giao cho đơn vị vận hành dự án khi đưa vào sử dụng). Tài liệu bao gồm:

Các dữ liệu thông tin kết xuất dưới dạng file .xlsx

Các file tài liệu của dự án (.pdf, .dwg, .xlsx,…)

 

Lưu trữ được toàn bộ thông tin dự án-là tài sản của Chủ đầu tư trong tương lai phục vụ khai thác, vận hành,...

Hãy trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi!

Thành công không dành cho sự trì hoãn, những gì bạn cần làm là trải nghiệm và cảm nhận những gì Trixgo nói